3. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, 24-25-26 Kasım 2016

3. Ulusal Yapı Kongresi 25-26 Kasım 2016 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Amfisinde gerçekleştirilecek.

 

Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, yapı sektörü ile çevre, tasarım, üretim, kullanım, koruma, denetim yönetim, güvenlik ve yıkım süreçleri arasındaki ilişkilerin tartışıldığı; sorun ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı bir ortam sağlamak amacıyla düzenleniyor.

 

Kongrede Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı F. Fethi Hinginar da “Türkiye İnşaat Malzemesi Sektörü - Mevcut Durum ve Beklentiler” konulu bir konuşma yapacak.

 

KONGRE PROGRAMI İÇİN TIKLAYIN!

 

Mesleki eğitimi ön plana alarak mimarlık mesleği ile ilgili meslek gruplarının hızla gelişen bu ortamı takip edebilmeleri ve ortama katkıda bulunabilmeleri için Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından düzenlenecek “3. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi”ni Ankara’da 24-25-26 Kasım 2016 tarihleri arasında yapılacak. Kongrenin ana teması, Türkiye’de ve dünyada güncel birçok sorunu ve gelişmeleri içeren “Teknik Tasarım, Güvenlik ve Erişilebilirlik” olarak belirlendi. Yapı sektörüyle ilişkili tüm yapı üretimi, kullanımı ve koruması gibi süreçleri tartışma ortamına dâhil edebilmek ve ilerleyebilmek amacıyla aşağıdaki alanlar altında belirlenmiş konu başlıkları üzerinde durulacak:

 

-          Yapı ve Yapım Teknolojileri, Yapı Malzemeleri

-          Yapı ve Çevre İlişkisi, Yapı ve Çevre Güvenliği

-          Herkes için Erişilebilirlik

-          Tarihi Yapı ve Çevre, Restorasyon ve Koruma

-          Yapı Denetimi, Proje ve Yapım Yönetimi

 

Detaylı bilgi için: http://yapikongresi.mimarlarodasiankara.org/index.php