35. Türkiye İMSAD Olağan Seçimli Genel Kurulu Hakkında

 

 

Derneğimizin Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısı aşağıda belirtilen tarih, saat ve adreste yapılacaktır.

 

Birinci Toplantı: 16 Şubat 2017 perşembe günü, 13.30 - 17.00 saatleri arasında Türkiye İMSAD Dernek Merkezinde, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda,

İkinci ve son Toplantı: 23 Şubat 2017, Perşembe günü 13.30 - 17.00 saatleri arasında Four Seasons Bosphorus Hotel, Ortaköy’de aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

 

GÜNDEM

 

1.Yoklama, Açılış,

2.Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın Seçimi ve tutanaklara imza yetkisinin verilmesi,

3.2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Raporlar ve Denetleme Kurulu Raporunun Okunması,

4.Sunulan Raporlar hakkında görüşme ve kurulların ibraları,

5.2017 Yılı Bütçesinin ve İç Yönetmeliği'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,

6.2017 ve 2019 dönemi Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları asil ve yedek üyelerinin seçimi

7.Tüzük değişikliği

8.Dilek ve Öneriler

9.Kapanış

 

Olağan Seçimli Genel Kurulumuzu onurlandırmanızı dileriz.  (LCV: 0216 3222300)