Almanya Enerji Verimliliği İş Gezileri, 13-18 Mart 2016

 

Alman-Türk Ticaret Odası tarafından mart ayında Almanya’ya düzenleyecek “Almanya Enerji Verimliliği İş Gezileri” düzenlenecektir.

 

Etkinliğin amacı Türk heyetinde yer alacak kurum, firma ve sektör temsilcilerine Almanya’daki uygulama örneklerinin arkasında olan konseptleri tanıtmak, örnekleri yerlerinde görmek ve uygulayıcılar ile interaktif bir diyaloğa girmektir. 

 

 

İnceleme gezisi için seyahat ve hotel masrafları (yaklaşık 500-600 €) katılımcılar tarafından karşılanmaktadır. Almanya’daki ulaşım masrafları Alman-Türk Ticaret Odası tarafından karşılanmakta olup programa katılım ise ücretsizdir.

 

İnceleme gezisinin taslak programını için tıklayın.

 

Bölüm 1:

Tarih:                    13.-17.03.2016

Yer:                        Berlin

Konu:                    Enerji Dönüşümünde Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerjilerin Katkısı

Katılımcılar:        Türkiye Cumhuriyeti Kamu Temsilcileri, Sektörel Dernek/Organizasyon, Özel Sektör

Amaç:                   Alman Kurum ve özel sektör temsilcileri ile tanışma ve yeni enerji konseptlerinin tanıtımı

İçerik 1:       Kamu Binalarında Sürdürülebilir ve Enerji Verimliliği Standartının oluşturulması: link BNB

İçerik 2:       Enerji Performans Anlaşmaları örnekleri (teknik ayrıntılar, fizibilite, enerji yönetim sistemin hayata geçirilmesi vs.) 

İçerik 3:       Ulaştırma Bakanlığı’nın Artı Enerjili Bina Örneği (konseptin geliştirilmesi, karlılık, finansman)

İçerik 4:       Enerji Verimliliği, Mobilite ve Toplumsal Dönüşüm (Innovasyon Merkezi ziyaret edilecek)

İçerik 5:       Enerji üretim çeşitliliği ve şebeke geliştirme konseptleri

 

Bölüm 2:

Tarih:                    17.-18.03.2016

Yer:                       Alman Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Berlin

Konu:                   Enerji Dönüşüm Diyaloğu

Amaç:                   Federal Almanya hükümetinin uzun vadeli enerji stratejilerinin uluslararası düzeyde ele alındığı enerji sektöründe hatırı sayılır aktörlerin (Fatih Birol gibi) bulunduğu kaçırılmaz bir fırsat. Ana konular yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve enerji dönüşümü.

İçerik:                   Etkinliğin programı için lütfen takip edin: https://www.energiewende2016.com/agenda/