"Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği" yayımlandı

"Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği" Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, bina ve yerleşmelerin doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanarak çevreye olumsuz etkilerini azaltmak için değerlendirme ve belgelendirme sistemlerinin oluşturulmasına, değerlendirme ve belgelendirme sürecinde rol alacakların görev, nitelik ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleniyor.

Söz konusu yönetmelik, mevcut ve yeni binalar ile yerleşmelerin teknik özelliklerini ve gereksinimlerini dikkate alarak, çevresel, sosyal ve ekonomik performanslarının ve sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesini ve belgelendirilmesini kapsıyor. Buna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanacak değerlendirme kılavuzuyla binalar ile yerleşmelerin belgelendirilmesine ilişkin performans ölçütleri ve bunların ağırlık yüzdeleri tayin edilecek.

Bakanlık, değerlendirme kuruluşu olmak için başvuranlardan komisyon incelemesi sonucunda yetkinliğe haiz olduğunu tespit ettiği kuruluşlara yetki belgesi verecek. Bina veya yerleşme sahibi veya temsilcileri, yeşil sertifika almak için yeşil sertifika uzmanı aracılığı ile Bakanlıkça yetkilendirilen değerlendirme kuruluşuna müracaat edecek. Değerlendirme kuruluşu, yeşil sertifika değerlendirme puanlamasına göre işlem yapacak. Yeşil sertifika almak isteğe bağlı olacak.

Değerlendirme kuruluşları, bu yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerinden dolayı Bakanlığa karşı hukuken sorumlu olacak.

Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için linke tıklayın: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171223-3.htm