İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı

Türkiye İhracatçılar Meclisi, ihracatın artırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmalarına odaklanmış durumda. Bu doğrultuda TİM ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı; ülkemizin ihracat gücünü yaratıcılıkla, yenilikçilikle ve yüksek katma değerle arttırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir metodolojiyi hayata geçirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda, hali hazırda devam eden ve 2017 yılı Kasım ayında bitmesi planlanan program ile ülkemizde “inovasyon yönetimi” konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversiteler ve akademisyenler ile “kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmaların eşleştirilmiş ve kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile son derece değerli kazanımlar elde edildi.

Bu amaçla, programın 2. döneminden itibaren sene içerisinde programa katılım için farklı dönemlerde gelen talepleri ve başvuruları cevaplamakta gecikmemek amacıyla, program başvurularının sene içerisinde 4 ayrı dönemde (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayı) alınmasına karar verildi.

Bu itibarla katılım koşulları ve programın yürütülmesi ile ilgili tüm detayları ekte belirtilen “İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı”, 2018 yılı Ocak ayında başlayacak. 

 

İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı EK