İnşaat Genel Teknik Şartnamesi yenileniyor

 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı ile Türkiye İMSAD işbirliği çerçevesinde ‘İnşaat Genel Teknik Şartnamesi’ yeniden hazırlanıyor.

 

İnşaat Genel Teknik Şartnamesi revizyonu çalışmaları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu ile Türkiye İMSAD işbirliği çerçevesinde çalışmalara başladı. Görüşmede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı bünyesinde “İnşaat Genel Teknik Şartnamesi”nin günümüzde üretilen malzeme ve imalatlara uygun hale getirilmesi konusunda bir çalışma başlatılarak, bu çalışma kapsamında Türkiye İMSAD’dan görüş istendi.

 

Konu ile ilgili Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Satınalma Şartnameleri Teknik Komitesi tarafından incelenen mevcut teknik şartnamenin revize edilmesi yerine yeni bir şartname hazırlanmasının daha verimli olacağına karar verildi. Yeni hazırlanacak şartnamenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları ile birbirine atıfta bulunması öngörülüyor.

 

Bu kapsamda, 11 Nisan 2017’de Cemile Sultan Korusu’nda yapılan ilk toplantıya Türkiye İMSAD sanayici ve dernek üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda alt çalışma grupları oluşturuldu ve bu çalışma grupları hemen çalışmalarına başladı.

 

Genel Teknik Şartname’nin yenilenmesinin sektöre faydaları

        Hazırlanacak yeni şartname, yılların birikimi ile değerlenmiş olan ÇŞB “İnşaat Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları” gibi sektörün her an güvenle danışabileceği bir kaynak olacak.

        İdareler hazırlayacakları her inşaat sözleşmesinde yeni bir şartname oluşturmak yerine ÇŞB “Genel Teknik Şartname”sine atıfta bulunarak emek ve kaynak tasarrufu sağlayabilecek.

        “Genel Teknik Şartname”, ÇŞB Yüksek Fen Kurulu-özel sektör-STK işbirliğiyle sürekli olarak profesyonel bir biçimde yenilenecek.

        Şartnameyi sadece yatırımcı devlet kurumları değil özel sektör de kullanabilecek.

        “Genel Teknik Şartname”, inşaat uygulamalarında ortak dil olacak ve yapım kalitesini artıracak.