Türkiye İMSAD, Big5 North Africa Fuarı’na Katıldı

 

İnşaat malzemesi sektörünün Afrika kıtasındaki ihracatını artırmak için atağa kalkan Türkiye İMSAD, son dönemde gerek Kuzey gerekse de Sahra Altı Afrika’daki faaliyetlerine de ağırlık verdi. Bu kapsamda bölgedeki fuarlarda yer almak amacıyla bir dizi fuar ile işbirliğine giden Türkiye İMSAD, son olarak Atılım Fuarcılık ile yapılan işbirliği kapsamında 25-27 Nisan tarihleri arasında Fas Kazablanka’da düzenlenen BIG5 North Africa 2017 fuarı’nda yer aldı.

 

Fas Kazablanka’da düzenlenen BIG5 North Africa 2017 fuarı’na Türkiye’den yaklaşık 35 katıldı. Türk üreticilerin stantlarının bulunduğu adada yer alan Türkiye İMSAD standını Kazablanka Başkonsolosu ve Ticaret Müşaviri de ziyaret etti.

 

Fas, Yapı Sektörü Yatırımları İçin Bir Cennet

Afrika kıtasının yükselen yıldızı olan Fas, ekonomik olarak her geçen yıl istikrarlı bir şekilde büyüyor ve yatırım olanakları gün geçtikçe artıyor. 1980’li yıllardan itibaren IMF ve Dünya Bankası işbirliği içinde başarılı bir ekonomik büyüme gerçekleştiren Fas’ta özelleştirme ve yatırım programları uygulanıyor, ekonomik liberalleşme hedefe alınarak, yerli ve yabancı yatırımcı teşviklerinde bir ayrım yapılmıyor. Ülkede her geçen yıl gelişen turizm yeni otel projelerine hız kazandırıyor, RAJAW projesiyle birçok alışveriş merkezi ve tesis yapımının 2020’ye kadar tamamlanması planlanıyor. Fas sadece kendi pazarı için değil,  gelişmekte olan ve büyük potansiyel barındıran diğer Afrika ülkelerinin pazarlarına giriş için önemli ve etkili bir eşik. Türkiye’nin son yıllarda izlediği Afrika politikası göz önüne alındığında Fas, hem kendi pazarı hem diğer Afrika ülkelerinin pazarına ulaşmada Türk firmaları için önemli bir yatırım merkezi konumunda.  

 

Türk Firmaları Fas’ı “Yapı”landırıyor

Siyasi ve ticari ilişkileri yıllara dayanan Fas ve Türkiye, her geçen yıl ilişkilerini geliştiriyor. Coğrafi ve kültürel yakınlığın verdiği avantajla, iki ülke arasındaki yatırım trafiği giderek artıyor, inşaat ve yapı sektörü ise bu trafikte büyük paya sahip. 2004 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının ardından her yıl biraz daha gelişen Türkiye-Fas ilişkileri dış ticaretin yanı sıra müteahhitlik hizmetleri pazarı ve yatırım olanakları açısından da Türkiye için büyük önem taşıyor. 2016 verilerine göre Türk firmalarının yurt dışı inşaat sektörüne yaptığı yatırımlarda Fas %12’lik payla ilk 5’te yer alıyor. Ayrıca Türk firmaları tarafından Fas’a yapılan yatırımların %36‘sını inşaat ve yapı sektörü oluşturmakta.  Hâlihazırda Türk firmalarının yatırım ilgisine sahip olan Fas, henüz potansiyelini elde edememiş, yeni projelere ve yatırımlara açık olan bir pazar. Fas’ta yer alan Türk inşaat yatırımcılarının varlığı, diğer sektör ürünlerinde olduğu gibi inşaat ve yapı sektörü ürünlerinin de Fas pazarında kaliteli ve uygun fiyatlı olarak bilinmesi, Türk firmalarını Fas’ta oldukça avantajlı bir konuma getirdi. Uzun vadede inşaat ve yapı sektöründe malzeme ve ürün talebinin devam edeceği Fas, Türk markalarına olan talebin daha da artacağı potansiyel bir pazardır. Dubai’de kazandığı başarıyı Afrika’ya taşıyan ve bunun için Fas’ı merkez seçen BIG5 fuarı Türk firmaları için pazarda iyi bir başlangıçta etkili bir fuar olma özelliği taşıyor.

 

25-27 Nisan tarihleri arasında Fas Kazablanka’da düzenlenen BIG5 NORTH AFRICA fuarı’na Fas, Türkiye, Yunanistan, Almanya, İtalya gibi 20 farklı ülkeden 177 uluslararası ve yerel firma katıldı. Fuarı yerel ve uluslararası ziyaretçiler ziyaret etti. 3 gün süren fuarda katılımcılar yerel ve uluslararası diğer katılımcılarla buluşup, network oluşturma imkânı buldular.

 

Fuarda katılımcı ve ziyaretçilerin ücretsiz olarak katılabildikleri Faslı ve uluslararası uzmanların bilgi ve deneyimlerinin paylaştığı 10’dan fazla farklı Sürekli Mesleki Gelişim (CPD) seminerleri düzenlendi. Düzenlenen seminer ve workshoplar sonunda katılımcılara katılım sertifikaları verildi. Fuarın ilk gününde İleri Derece Yapı Bilgi Sistemi (Advanced Building Information Modelling) ile Tasarım İnavasyonları ve İletişim, Proje Yönetiminde Başarılı Uygulamalar konularında seminerler yer aldı. Abdulmajid Karanouh (Ramboll Yenilikçi Tasarım ve Dış Cephe Departmanı Müdürü) ve Reda Guellil (Hill International Fas Projeleri Müdürü) yönetiminde gerçekleşen seminerlerde, konuşmacılar dinleyicilere deneyim ve bilgilerini aktarma fırsatı buldular. Yapılarda Sağlık ve Güvenlik konusunun gündeme alındığı fuarın ikinci gününde ise Bassam Nouh (KZA Consult Genel Müdürü) seminerde eğitim ve uygun yasal düzenlemelerin yapı ve inşaat alanlarında kazaları önlemedeki önemi üzerinde durdu.  Bassam Nouh’a göre “kazaları önlemek ve riskleri azaltmak için harcanan paralar uzun vadede firmalara tasarruf sağlamaktadır.” Fuarın üçüncü günü ise seminer konusu ise yapı sektöründe en son eğilimlerden olan Sürdürülebilir ve Yeşil Bina Çözümleri oldu.