Türkiye İMSAD, 'Enerji Performans Sözleşmesi Uygulamaları' konulu Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı

 

Enerji Performans Sözleşmeleri; enerji verimliliği ya da yenilenebilir enerji projeleri sayesinde elde edilen maliyetteki azalmaları kullanarak, bu tür projeleri finanse edebilmek için sermaye oluşturmayı sağlayan bir finansman yöntemi olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda, 29 Kasım 2017 tarihinde WYNDHAM Otel’de düzenlenen Danışma Kurulu Toplantısı kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, meslek kuruluşları ve konu ile ilgili uzmanlarının katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye İMSAD adına Genel Sekreter Aygen Erkal katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Danışma Kurulu toplantısında, Enerji Performans Sözleşmeleri (EPS) çeşitleri, Dünya Uygulamaları, Kamuda Enerji Performans Sözleşmeleri ve Tasarruf Potansiyeli, Özel Sektörde Enerji Performans Sözleşmesi Örnek Çalışmaları olmak üzere çeşitli konular tartışıldı.

Toplantıda, katılımcılara “EPS sisteminin uygulanması için ne tür engeller görüyorsunuz? Etkin bir EPS sisteminin ülkemizde hangi alanlarda ve/veya sektörlerde öncelikli olarak uygulanabilir olduğunu düşünüyorsunuz? Etkin bir EPS sisteminin hayata geçirilmesi için neler önerirsiniz?” soruları yöneldi. Bu kapsamda verilen cevaplar analiz edildikten sonra hazırlanacak değerlendirilme raporu ile kamuoyuna açıklanacak.