Türkiye İMSAD, Şehircilik Şurası’na önerilerini sundu

 

Türkiye’nin yeni şehirleşme vizyonunu, gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde katılımcı bir şekilde belirlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen Şehircilik Şurası’na katılan Türkiye İMSAD, önerilerini paylaştı.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilki 2009 yılında gerçekleştirilen Şehircilik Şurası’nın bu yıl 2’ncisi yapıldı. Bakanlık tarafından davet edilen Türkiye İMSAD da, Şura’da önerilerini sundu. Türkiye İMSAD Önceki Dönem Başkanı F. Fethi Hinginar ve Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi Ece Ceylan Baba, 19-21 Mart 2017 tarihleri arasında Antalya’da Rixos-Belek’te düzenlenen 3’üncü çalışma toplantısına katıldı. 

Ülkemizde kurumsal örgütlenme ve yapılanma, mevzuatta yapılan yeni düzenlemeler, şehirleşme gündeminde yaşanan ulusal ve uluslararası gelişmeler ile belediyelerin hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi kapsamında bir şehircilik şurası düzenleme ihtiyacı ortaya çıkınca, Bakanlık tarafından “Şehircilikte Yeni Vizyon” teması ile Şehircilik Şurası düzenlendi. Türkiye’nin yeni şehirleşme vizyonunu, gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde katılımcı bir şekilde belirlemeyi amaçlayan Şura’da yapılan ilk iki toplantıda öncelikle çalışmaların dört ayrı komisyonda yürütülmesi kararlaştırıldı, daha sonra komisyonlar kendi aralarında alt çalışma gruplarına ayrılarak çalışmalarını yürüttüler. İkinci toplantı sonunda komisyonlarca ön çalışma raporları hazırlanarak taslak olarak katılımcılara gönderildi.

 

4 ayrı komisyon

Şura çalışmaları, “Şehirlerimizde Kimlik, Planlama, Tasarım Komisyonu”, “Kentsel Dönüşüm Komisyonu”, “Şehirleşme, Göç ve Uyum Komisyonu”, “Yeni Şehirleşme Vizyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü” olmak üzere dört ayrı komisyonla yürütüldü.

“Şehirlerimizde Kimlik, Planlama, Tasarım Komisyonu”, 27 Ocak 2017 ve 20-21 Şubat 2017 tarihleri arasında toplanarak Raporun I. ve II. kısımları ile ilgili çalışmalarını tamamladı. Rapor komisyonda görüşülerek kabul edildi. Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi Ece Ceylan Baba da komisyon çalışmalarına katıldı.

“Yeni Şehirleşme Vizyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü” konulu komisyon da Türkiye’de yeni şehircilik vizyonu ve yerel yönetimlerle ilgili olarak çalışmalar yaptı. Çalışmalarda öncelikle var olan sorunlardan hareket ederek belirlenen sorun alanları ve tespitler ile gelecekte olması beklenen unsurlar bir arada tartışılarak bir taslak hazırlandı ve mevcut durum ana hatları ile ortaya koyuldu.

 

Kentsel dönüşüm komisyonu’nda önemli çalışma

“Kentsel Dönüşüm Komisyonu”nda ise kentsel dönüşümdeki sorunlar beşfarklı başlık altında ele alındı. Prof. Dr. Zekai Görgülü’nün başkanlığını yürüttüğüKentsel Dönüşüm Komisyonu; “Mevzuat ve Yönetim”, “Sosyal ve Ekonomi”,“Planlama ve Tasarım”, “Kavramlar ve Yaklaşımlar” olmak üzere dört çalışmagrubuna ayrıldı. Son oturumlarda ortak çalışmaya devam edilerek nihai raporaesas olacak taslak komisyon metni hazırlandı.

 

Şura raporu mayısta tamamlanacak

Son toplantıda taslak rapora iki konunun dâhil edilmesini önerdiğini vurgulayan Hinginar, yapı denetimi ve enerji verimliliği konularının uygun bulunarak rapora eklenmesinin kararlaştırıldığını söyledi. Hinginar, “Yapı denetiminde sadece yapıların (demir ve çimento, hazır beton) kalitesi ise sınırlı kalmayıp en geniş şekilde uygulanması gerekliliği üzerinde durulacak. Ayrıca enerji verimliliğinin AB standartlarına getirilerek yapılaşmada minimum enerji tüketimi hususu (Nearly Zero Energy Building) raporda yer alacak. Çalışma toplantısının sonunda taslak komisyon raporları, Komisyon başkanları ve bakanlık yetkililerinin katılacağı bir toplantıda değerlendirilecek ve nihai Şura raporu Mayıs ayında tamamlanarak kitap haline getirilecek ve duyurulacak” diye konuştu.