Türkiye İMSAD, yaşanabilir bir dünya için UN Global Compact ile ilk çalıştayında 10 evrensel ilkeyi değerlendirdi

 

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) ile imzacısı olduğu dünyanın en yaygın sürdürülebilirlik platformu UN Global Compact’ın (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) Türkiye Ulusal Ağı olan Global Compact Türkiye’nin düzenlediği, inşaat malzemeleri sektörünün ilk çalıştayı TÜSİAD merkezinde gerçekleştirildi. Türkiye İMSAD üyesi firma temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen çalıştayda, daha yaşanabilir bir dünya için UN Global Compact’ın önerdiği 10 evrensel ilke, “İnsan Hakları, Çalışma Standartları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele” başlıkları altında değerlendirildi. Türkiye İMSAD, UN Global Compact platformuna geçtiğimiz yıl üye olarak katılmıştı.

Dr. Yılmaz Argüden: “Hedefimiz dünyayı daha yaşanabilir hale getirmektir.”
Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada; iş dünyasını, iş gücünü, sivil toplumu, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumlarını, Birleşmiş Milletler ile bir araya getiren ve geniş yelpazede bir paydaş grubunu temsil eden UN Global Compact’ın, dünyayı daha yaşanabilir hale getirme hedeflerini anlattı. Dr. Argüden, “UN Global Compact, başta iş dünyası olmak üzere kurumların ‘İnsan Hakları, Çalışma Standartları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele’ başlıkları altında belirlenen 10 evrensel ilke ışığında faaliyetlerini sürdürmeye teşvik etmektir. UN Global Compact, imzacısı olan kuruluşları Birleşmiş Milletler’in kalkınma çalışmalarına ortak etmektir” dedi.

Türkiye İMSAD’ın sektörlerinin lideri 82 büyük şirketle ve alt sektörlerin tümünü temsil eden 29 derneğin çatı örgütü olarak ulaştığı 4 bin firma ile inşaat malzemeleri sektörünü en yaygın şekilde temsil eden bir kurum olduğunu belirten Dr. Yılmaz Argüden, sözlerine şöyle devam etti:

“UN Global Compact olarak, kolektif hareketin gücünden yararlanarak, küreselleşmenin getirdiği zorlukların ortadan kaldırılması yolundaki çalışmalarında kurumları destekliyoruz. ‘Sorumlu kurumsal vatandaşlık ve sürdürülebilir kurumlar’ kavramını yaygınlaştırarak, gerek özel sektör gerekse diğer tüm sosyal paydaşlarımızla işbirlikleri yapıyoruz. Nihai amacımız, küresel ekonominin, sürdürülebilir ve sağlıklı büyümesini sağlamaktır.”

Aygen Erkal: “Türkiye İMSAD sürdürülebilirliği, var olmanın temel şartı olarak görmektedir”
Türkiye İMSAD Genel Sekreteri Aygen Erkal da konuşmasında, Türkiye İMSAD’ın geçtiğimiz yıllarda, Küresel Raporlama Girişimi’nin (GRI) G4 rehberi kapsamında, dünyada alanında sektörel bir sivil toplum kuruluşu tarafından ilk olarak sürdürülebilirlik raporu hazırladığını ve sürdürülebilir üretime rehberlik ettiğini belirtti. Dünyada sürdürülebilir ekonomik büyümeyi tehdit eden küresel, çevresel ve toplumsal sorunlar olduğunu ve bu sorunların inşaat malzemesi sektörü için de bir risk oluşturduğuna işaret eden Aygen Erkal,  “iklim değişiklikleri, çevreci yaklaşımlar, çalışma standartları gibi birçok alanda şirketlerin üstlendikleri roller bugün her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Müşteri beklentilerinde de büyük değişimler yaşanıyor. Eskiden üretebilmek yetkinlikti, şimdi ise esas olan ‘sürdürülebilir ve verimli üretkenliktir. Türkiye İMSAD, sürdürülebilirliği, var olmanın en büyük şartı olarak görmektedir” dedi. Erkal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şirketlerin bir araya gelerek sürdürülebilirlik konularında harekete geçmeleri için önemli bir platform olan UN Global Compact üyeliği de Türkiye İMSAD’ın sürdürülebilirlik gündemindeki önemli çalışmalardan biridir. Amacımız, kurumsal değişimi yöneten, performans ölçen ve hedef koyan yaklaşımlarla, sürdürülebilirlik kapsamındaki olumlu ve olumsuz etkileri belirlemek, kurumsal operasyonların da bu doğrultuda yönetebilmesine ışık tutmaktır. Türkiye İMSAD, inşaat malzemeleri sektörünün sürdürülebilirliği konusunda sadece Türkiye’de değil, dünyada da rol model olmayı hedeflemekte ve çalışmalarını bu vizyon doğrultusunda şekillendirmektedir.”

UN Global Compact’ın 10 İlkesi:
 
İnsan Hakları
İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.
İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.
 
Çalışma Standartları
İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.
İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.
İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.
İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.
 
Çevre
İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.
İlke 8: Çevresel sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.
İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.
 
Yolsuzlukla Mücadele
İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.