Türkiye İMSAD'ın Anadolu Turu Gaziantep'ten başladı

 

 

 

Türkiye İMSAD’ın 30. yılına özel düzenlediği ‘Sektörel Gelişim Toplantıları’nın ilkinde ‘Enerji Verimliliği ve Finansman Kaynakları’ konusunda Avrupa ve Türkiye’deki güncel uygulamalar paylaşıldı.     

Türkiye inşaat malzemesi sanayinin lideri 80 büyük şirketi ile alt sektörlerin tümünü temsil eden 29 derneğin çatı örgütü olan Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), 30. kuruluş yılına özel olarak Anadolu Turu projesi kapsamında düzenlediği ‘Sektörel Gelişim Toplantıları’nın ilki, Gaziantep’ten başladı. Kentleşme ve sanayi alanında Türkiye’nin Anadolu’da önde gelen örnek şehirlerinden biri olan Gaziantep toplantısı, il protokolü ile sanayici, müteahhit, mimar, mühendis ve müşavirlerden oluşan 100’den fazla iş dünyası temsilcisinin katılımıyla büyük ilgi gördü.

 

 

Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına, çevresel ve toplumsal katkı sağlamaya yönelik bir çerçevenin sunulduğu Sektörel Gelişim Toplantısı, Türkiye İMSAD Başkan Vekili Fethi Hinginar ve Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Eyüp Bartık’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Gaziantep Milletvekili Halil Mazıcıoğlu’nun katıldığı toplantıda, İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu (İTB) Genel Müdürü Sinan Somer ile Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı (TURSEFF), İTÜ Enerji Enstitüsü, Trakya Cam, Schneider Elektrik ve Baymak temsilcileri de konuşmaları ile yer aldılar.
Hinginar: “Anadolu’nun inşaat sektörüne ve ekonomisine yaptığımız katkıyı artırmayı hedefliyoruz.”
Türkiye İMSAD Başkan Vekili Fethi Hinginar, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Anadolu’da düzenledikleri ‘Sektörel Gelişim Toplantıları’nın ilkini, kriz dönemlerinde dahi Türkiye’nin en yüksek ihracat gerçekleştiren altıncı kenti olan Gaziantep’te düzenlemekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Hinginar, “ülkemizde ilk İlkim Değişikliği Eylem Planı’na sahip olan ve Ekolojik Kent modelinin benimsenmesi gibi farklılaşan birçok özelliği bünyesinde barındıran Gaziantep’in büyüme ve gelişme potansiyelini heyecan verici buluyorum” dedi. İnşaat malzemesi sanayini doğrudan ilgilendiren, küresel ve çok yönlü bir konu olan enerji verimliliği alanında yaşanan dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Fethi Hinginar, sözlerine şöyle devam etti:   “Ülkemizde ve AB ülkelerinde enerji verimliliği konusundaki son gelişmeleri belirlemek amacıyla bugün Gaziantep’te iş dünyası ile paylaştığımız ‘Binalarda Enerji Verimliliği ve Finansmanı’ raporu, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına çevresel ve toplumsal katkı sağlamayı destekleyen önemli bir çalışmadır. Avrupa’da ve Türkiye’deki enerji verimliliği projelerinde uygulanan güncel finansman alternatifleri ve teknolojinin en son ürünleri konusunda güncel uygulamalara dikkati çekiyoruz. Böylece 30 yıldır birlikte büyüdüğümüz paydaşlarımız ile Anadolu’daki işbirliğimizi güçlendirmeyi, inşaat sektörüne ve ülkemiz ekonomisine yaptığımız katkıyı artırmayı hedefliyoruz.”  

 

Bartık: “İnşaatta enerjinin verimine yönelik modellerinin geliştirilmesi 200 sektörü pozitif etkileyecek.”
Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Eyüp Batık da konuşmasında, ekonomiye ivme katan ve can suyu veren inşaat sektörünün, kalkınmakta olan ülkelerin tartışılmaz en önemli ve lokomotif sektörü olduğunu vurguladı. “Ülke gelişmeye devam ettikçe, altyapı ve temel inşaat yatırımları sürdükçe, inşaat sektörü bu önemini koruyacaktır” dedi. Batık, şunları söyledi: “Ülkemizde cari açığın en önemli sebebi enerjidir. Enerji temininde dışa büyük ölçüde bağımlı olan ülkemizde, bu konunun önemli bir gündem maddesi olması için geç bile kalınmıştır. Ne yazık ki enerji tasarrufu için elzem olmakla birlikte yapıların pek çoğunda yalıtım bulunmamaktadır. İnşaat sektöründe, enerjinin verimli kullanılmasına yönelik modeller geliştirildiği takdirde beraberinde 200 sektörü de pozitif etkilenecek ve sonuçta kazanan hepimiz olacağız. İşe kamu binalarından başlamalıyız. Kamu binalarında enerji tüketimini azaltmak için acil önlemler alınmalı ve bu konuya önderlik edilmelidir.”

 

Salman: “KOBİ’lerin enerji verimlilik projelerini 5 milyon Euro’ya kadar kredi ile destekliyoruz.”
Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TURSEFF) Pazarlama Müdürü Mustafa Salman da konuşmasında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından geliştirilen Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TURSEFF) kapsamında, enerji verimliliği veya yenilenebilir enerji yatırımı yapmak isteyen KOBİ’leri ve ticari kuruluşları desteklediklerini söyledi. TURSEFF kredisi ile 5 yıla kadar vadeli ve enerji verimliliği özellikleri içeren projeler için, piyasa koşullarına göre daha uygun maliyetli, 5 milyon Euro’ya kadar finansman imkanı sağladıklarına işaret eden Mustafa Salman, “TURSEFF kredisi, bir teknik yardım paketi ile desteklenmektedir.  Kredi kullanıcılarının sürdürülebilir enerji projelerini belirlemelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmanın yanı sıra TURSEFF kapsamında başarılı kredi başvurularının hazırlanabilmesi için, uluslararası ve yerel uzmanlardan oluşan bir ekibimiz de projelerde görev almaktadır” dedi.  

 

Somer: “AB ülkelerinde geçerli ETA belgesi verme çalışmalarına başladık.”
İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu (İTB) Genel Müdürü Sinan Somer, yapı malzemelerinde AB ile uyum çalışmaları yapan bir kurum olarak; piyasaya disiplin getirmek, haksız rekabetin önüne geçmek, yenilikçi ürünleri desteklemek ve üreticilerin önünü açmak üzere çalışmalar yaptıklarına dikkat çekti. İTB’nin, standardı olmayan, standartlardan sapma gösteren ve yenilikçi yapı malzemelerine “Ulusal Teknik Onay” vermek üzere görevlendirildiğini kaydeden Sinan Somer, tüm AB ülkelerinde geçerli olacak ETA / Avrupa Teknik Değerlendirme Belgesi verme çalışmalarına başladıkları bilgisini paylaştı.

 

  Ertan: “Yeni yasal düzenleme ile Türkiye pencereden 3,5 milyar dolarlık enerji tasarruf edecek.”
Enerjinin yüzde 71’inin ithal edildiğini ülkemizde, kullanılan toplam enerjinin üçte birinin binalarda tüketildiğini, binalardaki ısı kayıplarının ise yüzde 30-40’nın pencerelerden kaynaklandığına belirten Trakya Cam Ürün Yönetim Şefi Sefa Ertan ise Türkiye’de uygulanan TS 825 Isı Yalıtım Kuralları Standardı’nda gerçekleştirilen revizyona dikkati çekti.  Revizyonun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili birimlerince yapılacak son incelemelerden sonra Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe gireceği bilgisini veren Sefa Ertan, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Yapılan revizyon kapsamında ülkemizde pencerelerin ısı geçirgenlik katsayısı değeri 5 bölge için, 1,8 W/m2K olarak tanımlanmıştır. TS825 Isı Yalıtım Kuralları Standardında, pencereler için istenen ısı geçirgenlik katsayısının sağlanabilmesi için ‘Isıcam Sinerji veya Isıcam Konfor’ olarak adlandırılan Low E kaplamalı çift camların kullanılması zorunlu hale getirilmektedir. Türkiye’deki mevcut konut pencerelerinin tamamının kaliteli bir doğrama ile beraber ‘Isıcam Sinerji /Konfor’a dönüşmesi durumunda, bir yılda sağlanacak ısıtma enerjisi tasarrufu yaklaşık 3,5 milyar dolar olacaktır.”

 

Kulbakan: “Enerji verimliliği ve tasarrufunu yeni teknolojik ürünlerle artırın.”
Baymak Çevre Mühendisi Merve Kulbakan da toplantıda yaptığı konuşmada “Baymak enerjisini binalarla paylaşıyor” başlıklı bir sunum yaptı. Kulbakan sunumunda, enerji verimliliğinin sadece bina kabuğunda değil, ısıtma-soğutma sistemleri ve verimli cihazların kullanılması ile artırılabileceğini söyledi. Geleneksel ısıtma sistemlerinin yeni teknolojik ürünlerle değiştirilmesinin yanı sıra bu alana uygulanacak  finansal desteklerin ve ağlanacak devlet teşviklerinin, doğrudan ülke ekonomisine yansıdığını örneklerle anlatan Kulbakan, Baymak’ın  sanayide enerji verimli ürünlerinin kullanıldığı projeleri paylaştı.

Pamay: “Akıllı Pano ile Binalarda Enerji Yönetimi”
Schneider Elektrik Enerji İzleme Sistemleri Satış Danışmanı Serkan Pamay ise, gün geçtikçe özelliği artan akıllı telefonlar gibi Schneider Electric’in elektrik altyapısına daha kolay ve kaliteli bir şekilde hükmedebilmek için yenilikçi çözümler ürettiğini belirtti. Pamay, Schneider Electric’in Akıllı Pano sistemleri ile bugün hem daha etkin kullanım hem de enerji yönetimini desteklediklerini söyledi.

 

Acuner: “Türkiye’de enerji verimliliği düzenlemeleri piyasa koşullarına göre düzenleniyor.”

İTÜ Enerji Enstitüsü Uzmanı Ebru Acuner de konuşmasında,  ‘Binalarda Enerji Verimliliği ve Finansmanı’ ile ilgili olarak Avrupa Birliği ve Türkiye’deki teorik konseptin yasal düzenlemelerle irdelendiğini ve daha sonra Türkiye’deki piyasa koşullarının genel durumuna, ihtiyaçlar ve talepler ve mevcut uygulama ile finansman yöntemleri bazında değerlendirildiğini söyledi. Acuner, binalarda enerji verimliliğiyle ilgili finansman yöntemlerinin geliştirilmesi konusundaki önerilerini paylaştı.