PÜKAD – Pencere ve Kapı Sektörü Derneği

Faaliyet Alanı

Pencere ve Kapı Sektörü

Firma Temsilcileri

Üye Görevi
Dr. Müh. Muzaffer Tamer Yönetim Kurulu Başkanı
Oktay Alptekin Yönetim Kurulu Üyesi

Merkez Bilgileri

Sayrayi Cedid Atatürk Cad. Mescidli Sok. Ulaş Apt. No:27/5 Kadıköy / İstanbul
Telefon: 0216 369 14 10
Fax: 0216 369 05 10