Kentsel Dönüşüm ve Yapı Güvenliği Komitesi

 

Türkiye İMSAD’ın vizyonu doğrultusunda, Yapı Güvenliği, Deprem ve Kentsel Dönüşüm konularının inşaat sanayisi olarak ülke gündemine taşınması, tartışılması, alınması gereken önlemlere ilişkin çözüm önerileri oluşturulması, ilgili kurum ve kuruluşlarla çözüm getirilmesi istenen konularda planlı, aktif çalışma yürütülmesi amacıyla kurulan Türkiye IMSAD Kentsel Dönüşüm ve Yapı Güvenliği Komitesi, tüm yapı gruplarını ve yapı sektörü içinde bina güvenliğini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyecek bileşenlerin üretimini, tasarımını ve denetimini yapan gerçek ve tüzel, özel ve resmi tüm muhatapların içerisinde olacağı geniş bir platformun oluşturulmasını kendisine hedef olarak koymuştur. Türkiye Deprem Vakfı (TDV) işbirliği ile 17 Ağustos 1999 depreminin 14. yılında “Deprem Manifestosu” yayımlayarak, tüm sosyal paydaşlarına “Risk Almayın, Dünyanızı Karartmayın” çağrısında bulundu. Düzenlenen basın toplantısı ile manifesto kamuoyuyla paylaşıldı.

Kentsel Dönüşüm ve Yapı Güvenliği Komitesi tarafından hayata geçirilen bir diğer çalışma ise, Güvenli Yapılar Yol Haritası-1 raporu oldu. “Sürdürülebilir, Güvenli, Çağdaş Yapılar ve Kentsel Dönüşüm” konulu rapor, 5. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nde kamuoyuyla paylaşıldı. Rapordan yola çıkan öneriler doğrultusunda Ulusal Bina Yönetmeliği Platformu’nun kuruluş çalışmaları da yine Türkiye İMSAD’ın liderliğinde başladı.

Kentsel Dönüşüm ve Yapı Güvenliği Komitesi, Güvenli Yapılar Yol Haritası-2 raporunun hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

Türkiye İMSAD’ın Güvenli Yapılar Eğitim Merkezi projesine ilişkin çalışmalar yürüten Kentsel Dönüşüm ve Yapı Güvenliği Komitesi Eğitim Merkezi’ne yönelik yapılacak işlerle ilgili alt çalışma grupları oluşturmuştur. Bu gruplar, Eğitim Merkezi bünyesinde malzeme ve uygulamaların içerikleri, sunum yöntemleri hakkında çalışmalar yürütmektedir.

Alt çalışma grupları ana konu başlıkları:

1. Deprem Güvenliği

2. Yapısal Yangın Güvenliği

3. Rüzgar Güvenliği ve Atmosferik etkiler

4. Su Yalıtımı ve Güvenliği

5. Isı Yalıtımı ve Güneş kontrolü

6. Binalarda Gürültü ve Önlenmesi

7. Sürdürülebilirlik ve Yaşam Konforu

8. Güç ve Otomasyon Sistemleri

9. İnşaat Malzeme ve Teknikleri ile Emniyet ve Güvenlik

 

?