Verilerle Türkiye İMSAD

Türkiye İnşaat Malzemesi Sektörünün Gücü*

  • 88 milyar dolar toplam pazar büyüklüğü 
  • 66,5 milyar dolar yurt içi pazar büyüklüğü
  • 21,5 milyar dolar ile toplam ihracatı 
  • Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı yüzde 12,5
  • Cari açığa pozitif katkısı yüzde 316
  • Türkiye'nin ihracat lideri ilk üç sektörü arasında 
  • İnşaat sektörünün en büyük paydaşı

*2019 verileri

Türkiye İMSAD’ın Gücü

  • Sektörlerinin lider 87 büyük şirket ile,
  • Sektörü temsil eden 51 derneğin çatı örgütü,
  • 1984’ten bu yana sektörü yurt içi ve yurt dışında temsil eden
  • 21,5 milyar dolarlık ihracatın yüzde 75’ini gerçekleştiren 

Türk inşaat malzemesi sektörü’nün lider sivil toplam kuruluşudur.