Verilerle Türkiye İMSAD

Türkiye İnşaat Malzemesi Sektörünün Gücü

 • 44,5 milyar dolar yurt içi pazar büyüklüğü
 • 17,0 milyar dolar ile toplam ihracatı 
 • Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı yüzde 11,8
 • Cari açığa pozitif katkısı yüzde 187 
 • Türkiye'nin ihracat lideri ilk iki sektörü arasında 
 • İnşaat sektörünün en büyük paydaşı

 

Türkiye İMSAD’ın Gücü

 • Sektörlerinin lider 80 büyük şirket ile,
 • Alt sektörlerin tümünü temsil eden 31 derneğin çatı örgütü,
 • 1984’ten bu yana sektörü yurt içi ve yurt dışında temsil eden
 • Üyelerinin toplam 1.5 milyon kişilik istihdamı olan,
 • 17,0 milyar dolarlık ihracatın yüzde 75’ini gerçekleştiren 

Türk inşaat malzemesi sektörü’nün lider sivil toplam kuruluşudur.