İnşaat Malzemeleri Sanayi Ekim Ayı Endeksi Değerlendirmesi 

 

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Ekim ayını 100,13 puan ile kapatmıştır. Faaliyetlerdeki önemli artışa karşın güven ve beklentiler yine zayıflamıştır.  Ekonomide enflasyon, döviz kuru ve faizler gibi göstergelerdeki bozulmalar olumsuz etki yaratmıştır. Ekonomi dışı riskler de güven ve beklentileri olumsuz etkilemiştir.

  • Ekim ayında faaliyetlerdeki kuvvetli toparlanma güven ve beklentilerdeki gerilemeye rağmen Bileşik Endeksi 100 puanın üzerine taşımıştır. Ekim ayında Bileşik Endeks Eylül ayına göre 0,14  puan artmıştır.

  • Faaliyetler Ekim ayında önemli ölçüde artmıştır. İç satışlar, ihracat, üretim ve cirolar birlikte artmıştır. Tahsilat hızındaki gerileme tek olumsuz gelişme olmuştur.

  • Güven Endeksinde Ekim ayında sınırlı bir gerileme yaşanmıştır. Ekonomik ve ekonomi dışı gelişmeler Güven Endeksini olumsuz etkilemiştir.           

  • Beklenti Endeksinde Ocak ayından beri süren iyileşme ise Ekim ayında sona ermiştir. İç pazar siparişleri gerilerken ihracat siparişleri artışı da durmuştur. 

  • İnşaat malzemeleri sanayinde faaliyetler kendi dinamikleri ile kuvvetlenmeye devam etmektedir. Ancak sektörün kendi dışındaki gelişmeler güven ve beklentilerde bozulma yaratmaktadır. Bu iki alanda yeniden iyileşme sağlanması halinde sektörün dinamikleri daha da güçlenecektir.       

 

ENDEKSİ GÖRÜNTÜLE           ENDEKS BASIN NOTU