İnşaat Malzemeleri Sanayi Ocak Ayı Endeksi Değerlendirmesi 

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Ocak ayında çok sınırlı ölçüde gerilemiş ve 98,96 puan olarak gerçekleşmiştir. Mevsimsellik ile birlikte faaliyetler gerilerken güven ve beklentilerde iyileşme devam etmiştir.  
  • Ocak ayındaki bu gelişmelerin ardından Bileşik endeks geçen yılın Ocak ayına göre 10,0 puan daha yüksek gerçekleşmiştir. Tüm alt endeksler geçen yılın üzerinde kapanmıştır.  
  • Faaliyetlerde beklentilere paralel olarak mevsimsellik ile birlikte tüm alt unsurlarda gerileme yaşanmıştır. İç satışlar ve ihracat birlikte düşmüş, üretim ve cirolarda da gerileme yaşanmıştır.
  • Güven endeksinde Ocak ayında da sınırlı bir iyileşme gerçekleşmiştir. Ocak ayında faaliyetlerin zayıflaması ve jeopolitik alanda yaşanan risklere rağmen güven artışı sektörün kendi dinamiklerinin sağlıklı olduğunu göstermektedir.
  • Beklenti endeksinde Ocak ayında kuvvetli mevsimsellik etkisine rağmen artış yaşanmıştır. Sadece iç pazar siparişleri beklentileri düşerken, ihracat siparişleri ile birlikte gerilemiştir. Üretim, yatırım ve istihdam beklentilerinde kuvvetli artışlar yaşanmıştır.
  • Güven ve beklentilerdeki artış yaklaşan yeni sezon faaliyetleri için kuvvetli toparlanma işaretleri vermektedir. 

 

ENDEKSİ GÖRÜNTÜLE           ENDEKS BASIN NOTU