Avrupa Yeşil Mutabakatı / Sürdürülebilir Ürün İnisiyatifi Anketi

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden alınan ve aşağıda EK 1'de yer alan yazı ile Sürdürülebilir Ürün İnisiyatifine yönelik olarak AB nezdinde çalışmaların sürmekte olduğu ve 2021 yılının son çeyreğinde mevzuat taslağının Komisyon tarafından bildirileceği ifade ediliyor.
Söz konusu inisiyatif ile elektronik ve bilişim teknolojileri, tekstil ve mobilya gibi değer zincirine dayalı ürünler ile çelik, çimento ve kimyasallar gibi yüksek etkili ara malların hedeflenmekte olduğu belirtiliyor.
İnisiyatif çerçevesinde; Eko-tasarım (Eco-design) Direktifi’nin enerji ürünleri harici ürünlere genişletilmesinin hedeflenmekte olduğu, tamamlayıcı mevzuat önerilerinin sunulmasının planlanmakta olduğu ve “sürdürülebilirlik ilkeleri” ile diğer düzenleme/uygulamaların tesis edilmesinin öngörülmekte olduğu ifade ediliyor.
Bu bağlamda Avrupa Komisyonu tarafından sürdürülebilir ürün inisiyatifinin hayata geçirilmesine ilişkin yürütülen mevzuat hazırlık çalışmaları kapsamında bir kamu istişare süreci başlatılmış olduğu bildirilerek sürece katkı sağlamak isteyen paydaşlar tarafından anketin 9 Haziran 2021 tarihine kadar doldurulmasının faydalı olacağı değerlendiriliyor. 

EK 1 için tıklayınız...

Ankete katılmak için tıklayınız...