Taslak Ulusal Meslek Standardı (UMS) Görüş Talebi

19.10.2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9/2 Maddesi kapsamında, T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Türkiye İMSAD arasında 12.06.2020 tarihinde, “Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır.

Bu protokole istinaden, UMS Çalışma Ekibi'nin yaptığı çalışmalar sonucunda, “ÖN ÜRETİMLİ (PREKAST) BETON CEPHE ELEMANLARI MONTAJCISI ULUSAL MESLEK STANDARDI” taslağı hazırlanmıştır. Protokol gereği, hazırlanan taslak standardın ilgili tarafların (ilgili kamu kurumları, işçi, işveren, meslek örgütleri, eğitim sağlayıcılar) görüşüne sunulması ve görüşlerinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, söz konusu Ulusal Meslek Standardı hakkındaki görüş ve önerilerin aşağıda EK 1'de yer alan UMS taslağını inceledikten sonra, EK 2'de yer alan değerlendirme formu doldurularak, 24 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar, cyanardag@imsad.org  adresine e-posta yoluyla iletilmesi rica olunur.

 

EK 1: UMS Taslak Dokümanı

EK 2: Değerlendirme Formu

EK 3: Görüş Talebi MYK Resmi Yazısı

EK 4: Görüş Talebi Türkiye İMSAD  Resmi Yazısı