Türkiye İMSAD üyeliğinin de onaylandığı ECTP Genel Kurulu’nda Aygen Erkal sunum gerçekleştirdi

Ana misyonu inovatif yapılı çevre aracılığıyla rekabet gücünü artırmak, toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve çevresel zorlukların üstesinden gelmek için yeni Ar-Ge ve inovasyon stratejileri geliştirmek olan ECTP (Avrupa Teknoloji Platformu) Genel Kurulu bu yıl 7 Haziran 2023 tarihinde Barselona’da gerçekleşti. Türkiye İMSAD’ın 2023 yılı başında yaptığı üyelik başvurusu Genel Kurul’da onaylandı. Türkiye İMSAD bundan böyle ECTP çatısı altında Türkiye inşaat malzemesi sanayisinin gelişimi için çalışmalar gerçekleştirecek.

Genel Kurul’da Türkiye İMSAD üyeleri ve faaliyetleri hakkında bir sunum yapan Türkiye İMSAD Genel Sekreteri Aygen Erkal, ülkemiz inşaat ve inşaat malzemesi sanayisi ile ilgili verileri Genel Kurul katılımcısı AB üyesi ülkelerden gelen araştırma merkezleri, üniversiteler, özel sektör firmaları ve sivil toplum kuruluşları ile paylaştı. Genel Kurul’un devamı niteliğindeki 8-9 Haziran tarihli ISHF-International Social Housing Festival 2023 kapsamında gerçekleşen Affordable Housing Initiative Tech Camp’e de katılan Aygen Erkal, AB yenileme pazarındaki yeni ürün, hizmet ve teknolojiler ile hızlı ve düşük maliyetli yenileme modelleri hakkında konunun uzmanları ile fikir alışverişinde bulundu.

Etkinlik kaydı:

Sunumlar:

1. Gün

2. Gün

ECTP Hakkında

ECTP; günümüzde stratejik kararlar almak ve endüstriyi geleceğe hazırlamak için araştırmaya duyulan ihtiyaçtan hareketle Avrupa'da yapılı çevrenin karşı karşıya kaldığı zorlukları ve sorunları belirlemek için stratejik araştırmalar gerçekleştiriyor ve endüstrinin büyümesine, daha sürdürülebilir bir geleceğe öncülük etmeye yardımcı oluyor. Avrupa Komisyonu ve/veya diğer sektörlerle ortaklaşa başlatılan büyük programlar aracılığıyla, Avrupa Birliği'nin toplumsal zorluklarını ve endüstriyel liderlik hedefleri gündeminde tutuyor. ECTP,  paydaşlar ve üyelerle kurduğu ilişkiler sayesinde yapılı çevre sektörü adına Avrupa Komisyonu'nun araştırma gündemiyle de etkileşim içinde bulunuyor.

ECTP’nin gerçekleştirdiği araştırmalar, sektörel sorunlara çözüm bulmaya çalışırken yenilikçi fikirlerin de paylaşılmasına olanak sağlıyor. Sektörün birlikte çalışması gerektiği hedefine paralel olarak ECTP ortak kuruluşlar arasında işbirliğini artıyor. ECTP tarafından düzenlenen çalıştay, seminer ve konferanslarda da sektörel sorunlar ele alınarak fikir birliği içerisinde çözüm yolları aranıyor. Yürütülen çalışmalar neticesinde üyeleri ve paydaşları en iyi şekilde temsil etmek için geleceğe yönelik ortak bir vizyon yaratmak ECTP’nin hedefleri arasında yer alıyor.

ECTP bu çalışmalarını Üye temsilcilerinin yer aldığı aşağıdaki komiteler vasıtasıyla gerçekleştiriyor.

  1. Yapılı Çevre Karbonsuzlaştırma (BED - Built Environment Decarbonisation) Komitesi
  2. Yaşam için Yapım (B4L- Built for Life) Komitesi
  3. Dijital Yapılı Çevre (DBE - Digital Built Environment) Komitesi
  4. Miras ve Yenileme (H&R - Heritage and regeneration) Komitesi
  5. Altyapı ve Hareketlilik (I&M - Infrastructure and Mobility) Komitesi
  6. Malzeme ve Sürdürülebilirlik Komitesi (M&S - Materials and Sustainability) Komitesi