5. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi 10-11 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Yapı Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu, bilimsel birikimin geliştirilmesi ve toplumla buluşturulması amacıyla, “Yapı Kongresi ve Sergisi” başlıklı ulusal kongreyi düzenli aralıklarla organize ediyor. İlki 3-7 Mayıs 1948 tarihlerinde Bayındırlık Bakanlığı tarafından “Birinci Türk Yapı Kongresi” adıyla düzenlenen ve meslek topluluğunun o tarihteki örgütü olan “Türk Yüksek Mimarlar Birliği”nce desteklenen “Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi”, yapı sektörü ile eğitim, çevre, tasarım, üretim, kullanım, koruma, denetim, yönetim, güvenlik ve yıkım süreçleri arasındaki ilişkilerin tartışılacağı, güncel sorunların ve çözüm önerilerinin paylaşılacağı, akademisyenleri, öğrencileri ve kamu-özel sektörde çalışan uygulamacı mimarları sektörün diğer oyuncularıyla buluşacağı bir formatta programlanıyor.

Önceki yıllarda, “Yapı Üretimi, Kullanımı ve Koruma Süreçleri”, “Teknik, Tasarım, Güvenlik ve Erişilebilirlik” ve “Yapı Sektöründe Yenilikçi Yaklaşımlar” ana temalarıyla kurgulanan kongrelerin 5.’si bu yıl, “Yapı Sektöründe Çok Yönlü Kalkınma: Eğitim-Araştırma-Uygulama” ana temasıyla 10-11 Eylül 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak düzenlenecek.

Sponsor kitapçığı için tıklayınız...