Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında "Fit for 55" paketi açıklandı

Avrupa Komisyonu’nun 2021 Çalışma Programı kapsamında “emisyonları 2030 yılına kadar 1990 seviyelerine kıyasla en az %55 oranında azaltmak” hedefini hayata geçirebilmek amacıyla Komisyon tarafından 14 Temmuz 2021 tarihinde sunulan “Fit for 55” paketi ile sektörler arasında tutarlı bir politika çerçevesi oluşturulması hedefleniyor.

Bu kapsamda 14 Temmuz 2021 tarihinde Komisyon tarafından, AB'nin iklim, enerji, arazi kullanımı, ulaşım ve vergilendirme politikalarının %55 emisyon azaltım hedefine uygun hale getirmek üzere  “Fit for 55” teklif paketinin kabul edildiği; anılan paketin, emisyon ticaretinin yeni sektörlere uygulanması ve mevcut AB Emisyon Ticareti Sisteminin sıkılaştırılması; yenilenebilir enerji kullanımının artması, daha fazla enerji verimliliği, düşük emisyonlu ulaşım modlarının ve bunları destekleyecek altyapı ve yakıtların daha hızlı kullanıma sunulması, vergilendirme politikalarının Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi, karbon sızıntısını önlemek için önlemler ile doğal karbon yutaklarını korumak ve büyütmek için araçlara yönelik önlemleri içerdiği açıklandı. 

Komisyon tarafından yayımlanan basın açıklamasında; karbon fiyatlandırma araçlarının, yeniliği, ekonomik büyümeyi ve temiz teknolojilere yapılan yatırımları teşvik etmek için yeniden yatırım yapılabilecek kaynakları artıracağı; ayrıca fonun, AB vatandaşlarının enerji verimliliği, yeni ısıtma ve soğutma sistemleri ve daha temiz mobilite yatırımlarını finanse etmelerine yardımcı olmak üzere Üye Devletlere özel finansman sağlamaya yönelik yeni bir Sosyal İklim Fonunun önerildiği belirtildi. Sosyal İklim Fonunun, bina ve karayolu taşımacılığı yakıtları için emisyon ticaretinin beklenen gelirlerinin %25'ine eşdeğer bir miktar kullanılarak AB bütçesinden finanse edileceği; 2025-2032 dönemi için Üye Devletlere 72,2 milyar Avro finansman sağlanacağı; fonun, sosyal olarak adil bir geçiş için 144,4 milyar Avroyu mobilize edeceği ifade edildi.

 

“Fit for 55” paketindeki düzenlemelere ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın.

Avrupa Yeşil Mutabakatı Hedefleri Broşürü için tıklayın.

Binalarla ile ilgili infografik için tıklayın.

Lojistik ile ilgili infografik için tıklayın.

Sanayi ile ilgili infografik için tıklayın.