İKSD ‘Güvenli Hayat İskele Projesi’ ile iş sağlığı ve güvenliğini artırmayı amaçlıyor

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programın kapsamında desteklenen “Safe Scaffolding for Safe Life/Güvenli Hayat, Güvenli İskele” projesi İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) tarafından yürütülüyor. 

1 Şubat 2021 tarihi itibariyle faaliyete geçen projesinin genel amacı; inşaat sektöründe güvenli iskele kullanımı özelinde iş sağlığı ve güvenliği koşullarını iyileştirmek ve konuyla ilgili tüm paydaşların bilgi ve farkındalığını arttırmak. Projenin birincil hedef grupları; sektörde çalışan işçiler, işverenler ve bu grupların diğer aile bireyleri; ikincil hedef gruplar ise üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğrenimine devam eden üniversite öğrencileri, sektöre ara eleman yetiştiren meslek lisesi öğrencileri, eğitimcileri ile sektörde faaliyet gösteren STK’lar, meslek kuruluşları ve şirketlerin yöneticileri. 
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Trabzon ve İzmir Şubelerinde proje tanıtım toplantıları, sektörel toplantılar ve inşaat mühendislerinin mesleki gelişimine katkıda bulunmak ve güvenli iskele özelinde İSG ile ilgili bilinç ve farkındalıklarını artırmak amacıyla mesleki gelişim seminerleri gerçekleştirildi. 

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ve YTÜ Yapı Kulübü iş birliği ile inşaat mühendisliği bölümü öğrencilerine, İSG ve güvenli iskele uygulama pratikleri ile ilgili mesleki gelişim seminerleri düzenlendi.

Proje ile ilgili detaylar için tıklayınız...