Sıfır Emisyonlu Binalar Akademisi “Yeni Binaların Enerji Performansı Direktifi (EPBD): Bir atılım mı?” başlıklı webinarı 20 Şubat'ta gerçekleşecek

ECTP (Avrupa İnşaat, Yapılı Çevre ve Enerji Verimli Bina Teknoloji Platformu), BPIE (Avrupa Bina Performans Enstitüsü) ve ECI (Avrupa Bakır Enstitüsü) ortaklığı olan Sıfır Emisyonlu Binalar Akademisi (Zero-Emission Buildings Academy)'nin yeni webinarı 20 Şubat  2024 16.00-17.00 (14.00-15.00 CET) saatleri arasında gerçekleşecek. “Yeni Binaların Enerji Performansı Direktifi (EPBD): Bir atılım mı?” başlıklı webinarın konuşmacıları Avrupa Parlamento Üyesi ve Parlamento'nun Baş Müzakerecisi Ciarán Cuffe Asistanı Tomás Baynes ile DG Energy Birim Başkanı Stefan Moser olacak.  

Bilindiği üzere, 7 Aralık'ta Konsey ve Avrupa Parlamentosu, Binalarda Enerji Performansı Direktifi'nin (EPBD) revizyonuna ilişkin geçici bir anlaşmaya vardı. AB çapında binaları düzenleyen ana yasama aracı olan EPBD’nin AB Komisyonu tarafından önerilen revizyonu, 55'e Uyum (Fit for 55) paketinin ve yenileme dalgası (renovation wave) stratejisinin temel unsurudur. Revize edilen direktif, 2030 yılına kadar tüm yeni binaların sıfır emisyonlu binalar olmasını ve 2050 yılına kadar mevcut bina stoğunun sıfır emisyonlu binalara dönüştürülmesini gerektiriyor. Bu kapsamda konuşmacılar etkinlikte bu geçici anlaşmanın binalar, mülk sahipleri ve bölge halkı üzerindeki etkilerini anlatacak.

Kayıt için tıklayın.