Sürdürülebilir Binalar Ağı Projesi İhtiyaç Analizi Anketi

WRI Türkiye, Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği iş birliğiyle ve Danish Green Growth Network (DGGN) desteğiyle “Sürdürülebilir Binalar Ağı Projesi”ni hayata geçiriyor.

Avrupa Birliği “Avrupa Yeşil Mutabakatı için Sivil Toplum Eylemi Hibe Programı” kapsamında desteklenen ve 3 yıl sürecek proje, bina sektörüyle ilgili alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının ve bina sektörü paydaşlarının Avrupa Yeşil Mutabakatı’na yönelik bilgi, farkındalık ve kapasitelerini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda iklim değişikliğine hazır bir bina sektörü için özellikle azaltım ve uyum konularına odaklanacak ve sivil toplum, kamu ve özel sektör paydaşlarını Sürdürülebilir Binalar Ağı çerçevesinde bir araya getirecek olan proje, bu sayede Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın etkisi ve önemi konusunda sektör paydaşlarının farkındalığını artırmayı hedefliyor.

Proje kapsamında uygulanan bu anket çalışması ile Türkiye'de bina sektörü paydaşlarının ihtiyaçlarını anlamayı ve proje kapsamında eğitici materyaller geliştirirken sektörel ihtiyaçlara daha iyi cevap verebilmeyi amaçlıyor.

Sürdürülebilir Binalar Ağı Projesi İhtiyaç Analizi anketine ulaşmak için tıklayınız.
Proje hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.