Türkiye İMSAD "Geleceğe Yatırım Ödülleri - Sivil Toplum 2023" için başvurular başladı!

Derneğimizin sürdürülebilirlik çalışmalarını ve sanayici üyelerimizin performanslarını ilk kez, 2013 ikinci kez de 2015 Sürdürülebilirlik Raporumuzda değerlendirmiştik. Birleşmiş Milletlere üye ülkeler, 2015 yılında iş dünyasının karlılığını artırırken, yalnızca dünyaya zarar vermeme yükümlülüğü değil aynı zamanda kalıcı değer yaratma sorumluluğu konusunda da fikir birliğine vardılar.Ülkelerin, şirketlerin ve sivil toplum kurumlarının yakaladığı bu ahenk sayesinde 2030 yol haritalarına rehberlik eden Sürdürülebilir Kalkınma için ‘Küresel Amaçlar’ belirlendi. Bu nedenle uluslararası gelişmelerin sektörümüzde faaliyet gösteren şirketlerin çalışmalarına rehberlik etmesine önem veriyoruz. Güçlü ve yeni düzenlemelere hızla uyum sağlayan, bugünün düne göre daha bilinçli tüketici ve müşterilerine hitap edebilen bir sanayinin ancak nitelikli iş gücü ve iyi bir yönetim anlayışıyla, Ar-Ge’ye yapılan yatırımların artırılmasıyla, teknolojiye bağlı gelişmelerin takip edilmesiyle, çevreye duyarlı inovatif ürün ve üretim süreçlerinin geliştirilmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz.

Sektördeki iyi uygulamaların şeffafça paylaşılarak yaygınlaştırılması bu alandaki en büyük hedefimiz. ‘Türkiye İMSAD Geleceğe Yatırım Ödülleri’ni ilk olarak 2017 yılında hayata geçirdik. Bu çerçevede, 2017 yılından bu yana çift yıllarda düzenlediğimiz Geleceğe Yatırım Ödülleri - Özel Sektör'e, 2021 yılından itibaren tek yıllarda düzenlenecek Geleceğe Yatırım Ödülleri – Sivil Toplum’u da ekledik. Bu kapsamda Geleceğe Yatırım Ödülleri - Sivil Toplum 2023'ün başvuruları açıldı.

Bağımsız bir jüri tarafından başvuruların değerlendirileceği yarışmanın katılım şartları aşağıda yer alıyor:

Başvuru Şartları

  • İnşaat, mimarlık, çevre, enerji, enerji verimliliği, sürdürülebilir kalkınma alanlarında çalışma yapan Sivil Toplum Kuruluşu (DERBİS’e kayıtlı) veya üniversite olmak,
  • Yürütülen etkinlik, proje veya çalışmanın son 2 yıl (2022-2023) döneminde başlamış ve/veya devam ediyor olması,
  • Yürütülen etkinlik, proje veya çalışmanın BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilişkilendirilmiş olması, (SKA’lar ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız. https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html)
  • Daha önceki senelerde gerçekleşen Geleceğe Yatırım Ödülleri’ne aynı proje, etkinlik ve çalışma ile başvuru yapmamış olunması,
  • Çok paydaşlı faaliyetlerde tüm tarafların dahil edilmiş ve izinlerinin alınmış olması,
  • Bir başvuru sahibinin en fazla 3 proje, etkinlik ve çalışma ile başvuru yapmış olması,
  • Aynı faaliyetin birden fazla kişi veya kurum tarafından sunulmamış olması, (Böyle bir durumda tüm başvurular geçersiz kabul edilecektir)
  • Başvuru Formu’nun ve Katılım Şartnamesi’nin eksiksiz doldurularak her iki dokümanın en geç 23 Şubat 2024 tarihine kadar fermurat@imsad.org adresine gönderilmesi.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

KATILIM ŞARTNAMESİ İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

TÜRKİYE İMSAD GELECEĞE YATIRIM FAALİYETLERİ SİVİL TOPLUM 2021 İÇİN TIKLAYIN