İnşaat Malzemesi Sanayi Nisan Ayı Endeksi Değerlendirmesi

  • İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi nisan ayında gerilemiştir. Nisan ayında uzun tatiller nedeniyle çalışma gün sayısı önemli ölçüde azalmıştır. Buna bağlı olarak Bileşik Endeksi oluşturan alt unsurlardan faaliyetlerde nisan ayında önemli düşüş yaşanmıştır. Yerel seçimler sonrası siyasi ve ekonomik belirsizliklerin azalmasına rağmen güven ve beklentiler nisan ayında zayıflamıştır.             

  • İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi nisan ayında bir önceki aya göre 1,27 puan azalmıştır. Bileşik Endeks nisan ayında 70,00 puan olmuştur. Bileşik Endeks şubat ve mart aylarında sınırlı ölçüde arttıktan sonra nisan ayında bu kez yeniden gerilemiştir. Bileşik Endeks geçen yılın nisan ayının ise 0,15 puan altında gerçekleşmiştir.            

  • Nisan ayında çalışma gün sayısının azalması ile faaliyetlerde önemli düşüş yaşanmıştır. İç satışlar, cirolar, üretim ve ihracat gerilemiştir.          

  • Güven Endeksi nisan ayında sınırlı ölçüde gerilemiştir. Güven Endeksi yerel seçimler sonrası da zayıf ve kırılgan kalmaya devam etmiştir. Nisan ayında yerel seçimler sonrası birçok belirsizlik ortadan kalkmış olmasına rağmen güvende bir iyileşme etkisi şimdilik olmamıştır. 

  • Beklenti Endeksi nisan ayında sınırlı ölçüde düşmüştür. Ancak ekonomi yönetimi ve politikalarının devamı ile genel ekonomiye olan güven uzun süre sonra sınırlı da olsa artmıştır. 

  • Bileşik Endeks bundan sonraki süreçte özellikle ekonomi politikaları ve sonuçları ile şekillenecektir. İhracat pazarlarında ise en erken yaz aylarında toparlanmanın başlaması beklenmektedir.

     

ENDEKSİ GÖRÜNTÜLE ENDEKS BASIN BÜLTENİ