İnşaat Malzemeleri Sanayi Ekim Ayı Endeksi Değerlendirmesi

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi ekim ayında çok sınırlı bir düşüş göstermiştir. Ağustos ve eylül aylarında kuvvetli ve kapsamlı bir geri dönüş yaşayan Bileşik Endeks ekim ayında durağanlaşmıştır. Alt endeksler içinde Faaliyet Endeksi’nde artış yaşanırken, Güven ve Beklenti Endekslerinde yine düşüşler gerçekleşmiştir. Bileşik Endeks buna bağlı olarak yükselişe ara vermiştir.         

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi ekim ayında 0,04 puan düşerek 80,11 puana inmiştir. Bileşik Endeks’teki kademeli artış yavaşlama sonrası durmuştur.

  • Ekim ayında faaliyetlerde önemli ölçüde büyümeler yaşanmıştır. Özellikle iç satışlar, üretim ve ihracatta yüksek artışlar gerçekleşmiştir. Ekim ayında iç ve dış satışlardaki büyümeler ile cirolarda da sıçrama yaşanmıştır.             

  • Güven Endeksi ekim ayında gerilemiştir. Yüksek sezon ve faaliyetlerdeki hızlı büyümeye rağmen Güven Endeksi zayıf ve kırılgan kalmaya devam etmektedir.                 

  • Beklenti Endeksi ekim ayında gerilemiştir. Yılın ilk yarısındaki kesintisiz artış sonrası Beklenti Endeksi ikinci yarıda zayıf bir sürece girmiştir.

  • Bileşik Endeks’in önümüzdeki aylarda da durağan kalacağı öngörülmektedir. Yüksek sezonun sona ermesi ile Bileşik Endeks’te sürükleyici olan faaliyetler de zayıflamaktadır. Güven ve beklentiler de kırılgan kalacaktır. 

 

     

ENDEKSİ GÖRÜNTÜLE ENDEKS BASIN NOTU