İnşaat Malzemeleri Sanayi Nisan Ayı Endeksi Değerlendirmesi

 

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi nisan ayında çok sınırlı bir düşüş göstermiştir. Deprem afeti ardından mart ayında hızla toparlanan Bileşik Endeks nisan ayında büyük ölçüde durağanlaşmıştır. Faaliyetlerde çalışma gün sayısındaki azalma ile düşüşler yaşanmıştır. Güven ve beklentilerde ise iyimserlik eğilimi korunmuştur.

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi nisan ayında bir önceki aya göre 0,21 puan gerilemiş ve 70,15 puan olarak gerçekleşmiştir. Faaliyetlerde genele yayılan düşüşler bu gerilemede etkili olmuştur. Güven ve beklentilerdeki artışların sürmesi ise Bileşik Endeks’i desteklemiştir.

  • Nisan ayında faaliyetler önemli ölçüde daralmıştır. İç satışlar, üretim, ihracat  ve cirolarda yüksek düşüşler gerçekleşmiştir. Çalışma gün sayısının azalması faaliyetleri sınırlamıştır.

  • Güven Endeksi nisan ayında sınırlı artışını sürdürmüştür.

  • Beklenti Endeksi nisan ayında da artış göstermiştir.

  • Bileşik Endeks deprem afetinin yarattığı olumsuz etkileri önemli ölçüde telafi etmiştir. Bileşik Endeks’i nisan ayında daha çok seçime ilişkin iyimser öngörüler şekillendirmiştir.

ENDEKSİ GÖRÜNTÜLE  ENDEKS BASIN NOTU