İnşaat Malzemeleri Sanayi Nisan Ayı Endeksi Değerlendirmesi

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi nisan ayında yükselmiştir. Yılın ilk iki ayında gerileyen Bileşik Endeks mart ayından sonra nisan ayında da artmıştır. Mevsimsellik, kredi genişlemesi, öne çekilen talep ve yeni kamu destekleri Bileşik Endeks’i olumlu etkilemiştir.

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi nisan ayında 0,46 puan artarak 75,42 puana yükselmiştir. Bileşik Endeks’te sınırlı artış devam etmiştir.     

  • Nisan ayında faaliyetler önemli ölçüde hareketlenmiştir. Mevsimsellik, kredi genişlemesi ve öne çekilen talep ile iç satışlar ve üretim artmıştır. İhracatta da savaşa rağmen artış sürmüştür. Cirolarda enflasyonun da katkı sağladığı bir genişleme yaşanmıştır. 

  • Güven Endeksi nisan ayında sınırlı ölçüde gerilemiştir. Güven Endeksi kırılgan kalmaya devam etmektedir. Yeni belirsizlikler ve riskler de güveni sınırlamıştır.                     

  • Beklenti Endeksi nisan ayında yeni yıl içinde ilk kez artmıştır. Ekonominin geneline ilişkin beklentiler zayıf kalmaya devam ederken, sektöre ilişkin beklentiler yükselmiştir. 

  • Mevsimsellik ile yüksek sezona girilirken faaliyetlerde göreceli hareketlenmenin sürmesi beklenmektedir. Faaliyetler Bileşik Endeks’i destekleyecektir. Güven zayıf kalmaya devam edecektir. Beklentiler ise değişken katkılar sunmayı sürdürecektir.

  

ENDEKSİ GÖRÜNTÜLE ENDEKS BASIN NOTU