STÜ-UEP Konut İnşaat Çalıştayı'nda Aygen Erkal konuşmacı olarak yer aldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2030 BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın uygulanmasına hizmet etmek, kaynak verimliliği uygulamalarının sanayiye dahil edilmesini sağlamak, sürdürülebilir tüketim ve üretimi destekleyen çevre dostu iş modellerinin geliştirilmesini teşvik etmek ve bu eylemleri destekleyen politika araçları oluşturmak için yürütülen Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Ulusal Eylem Planı (STÜ-UEP) için yol haritası geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Bu çalışmalar doğrultusunda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Boğaziçi Üniversite arasında "STÜ  Ulusal  Eylem  Planı Hazırlanması  Projesi" imzalandı.  Proje kapsamında, "gıda, balıkçılık  ve  tarım",  "konut  ve  inşaat",  "tüketici  ürünleri imalatı", "turizm", "plastik", "tekstil" ve "otomotiv" özelinde sektörün mevcut durum analizi, değer zinciri metodolojisi, kılavuz ve sektör notu hazırlıklarının tamamlanması, ayrıca eğitim ve çalıştayların düzenlenmesi hedefleniyor.  Çevre dostu ve sürdürülebilir konut tasarımı, inşaatta ve yıkım sürecinde  sürdürülebilir  tüketim  ve  üretim  modellerini  benimseyen  bir  yaklaşımla  sektörün  mevcut durumunun  ve  ihtiyaçlarının  belirlenmesi  hedefiyle "Konut  ve  İnşaat  Sektörü'nde  Sektörel  Değer Zinciri  Metodoloji  Raporları  Hazırlanmasına  Yönelik  Birinci  Çalıştay"  1  Kasım  2023  tarihinde Boğaziçi  Üniversitesi Albert  Long  Hall  Salonu’nda gerçekleşti. Türkiye İMSAD Genel Sekreteri Aygen Erkal’ın da konuşmacı olarak yer aldığı çalıştayda Erkal “İnşaat Malzemesi Sanayisi ve Tedarik Zincirinde Döngüsellik” konusunda bir sunum gerçekleştirdi.