"Sürdürülebilir Kalkınma için STK'lar" projesinin Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK üye derneklerine özel 25 Kasım tarihli 1. gün online eğitimi gerçekleşti

Sivil Toplum Sektörü kapsamında Türkiye İMSAD ve Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) tarafından yürütülen "Sürdürülebilir Kalkınma için STK'lar" projesinin Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK üye dernekleri için düzenlenen 3 günlük online eğitimin ilki 24 Kasım'da gerçekleşti. Eğitimde SKA'nın uygulamadaki önemi değerlendirildi ve SKA'ya inşaat, mimarlık, çevre, enerji ve enerji verimliliği sektörleri kapsamında genel bir yaklaşımda bulunuldu.