Türkiye İMSAD Strateji Belirleme Toplantısı 22 Mayıs'ta gerçekleştirildi

Türkiye İMSAD’ın 38. Genel Kurulu’nun ardından Tayfun Küçükoğlu Başkanlığında göreve başlayan yeni Yönetim Kurulu, derneğin 2023-2026 dönemi stratejilerini belirlemek için 22 Mayıs Pazartesi günü Cemile Sultan Korusu’nda düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Tüm gün süren toplantıya Türkiye İMSAD Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Türkiye İMSAD Komite Başkanları katıldı.

Toplantının moderatörlüğünü Myra Sosyal Fayda İletişimi Ajansı Proje Direktörü Damla Özlüer yaptı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu sözlerine strateji belirleme toplantısının önemini belirterek başladı. Tayfun Küçükoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye İMSAD’da kurumsal hafızanın ve ortak aklın yönetimlerle değişmeden, eski yaptıklarımıza da sadık kalarak ancak günün gelişmeleriyle ve gelecek beklentilerimize uyumlu olması gerektiğinin bilincindeyiz. Derneğimizin rotasını ülkemize en faydalı olacak şekilde çizmeyi amaçlıyoruz. Bugün buradan çıkacak ortak aklı tüm faaliyetlerimizde hakim hale getirmek, Türkiye İMSAD’ın tüm etkinliklerini bu ortak akıl şemsiyesi altında yönetmek arzusundayız. Böylece hem geçmiş faaliyetlerimizin taçlanmasını hem de sadece geçmişe bağlı kalmadan büyük bir hızla değişen ülkemiz ve dünya koşulları ile gelecek beklentilerimize uyumlu olarak Türkiye İMSAD’ın etkinliklerinin daha yükselmesini bekliyoruz. Görüyoruz ki önümüzdeki dönemlerde etkinliği artan, nabzı tutabilen STK’ların hem sektörlerine hem de ülkemiz gelişimine daha fazla katkı sağlayacağı bir sürece giriyoruz. Bu yüzden bu toplantıya katıldığınız için teşekkür ediyor, katkılarınızı çok önemsiyoruz."

Toplantıda, Genel Sekreter Aygen Erkal ise 2017-2023 yıllarında gerçekleşen faaliyetler ve komite çalışmalarıyla ilgili hedefler sunumu yaptı. 

Toplantının ilk bölümünde Türkiye İMSAD'ın kurumsal kimliği, kattığı değerler ve neler vaat ettiği Menti uygulaması üzerinden interaktif bir şekilde ele alındı. Sonrasında bir SWOT analizi gerçekleştirildi. Toplantının öğleden sonraki bölümünde ise stratejik hedefler ve bu hedeflere yönelik aksiyon önerileri değerlendirildi.