İnşaat Malzemeleri Sanayi Mart Ayı Endeksi Değerlendirmesi

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Mart ayında 1,26 puan artış göstermiş ve 101,32 puan olarak gerçekleşmiştir. Bileşik endeks böylece 6 ay sonra ilk kez iki ay üst üste 100 seviyesinin üzerinde kalmıştır.
  • Mart ayındaki bu gelişmelerin ardından Bileşik endeks geçen yılın Mart ayına göre 9,03 puan daha yüksek gerçekleşmiştir. Tüm alt endeksler geçen yılın Mart ayının üzerindedir. 
  • Faaliyetlerde beklentilerin üzerinde bir performans yaşanmıştır. İç satışlar ve ihracat birlikte artmış, üretim ve cirolarda da büyümeler yaşanmıştır. Yurtdışı satış fiyatları da yükselmektedir. 
  • Güven endeksi Mart ayında değişmemiştir. Faaliyetlerdeki büyümeye karşın güven temkinli bir duruş göstermektedir. Sektörün kendi dinamikleri iyileşiyorken sektör dışı riskler güven artışını halen sınırlamaktadır.
  • Mevsimselliğin olumlu katkısına rağmen beklenti endeksinde artış yavaşlamıştır. Mart ayında beklentilerdeki artışı olumlu dış pazar beklentileri sürüklemiştir. İç pazar beklentilerinde ise beklenmedik bir durgunluk olmuştur.
  • Faaliyetlerde yaşanan canlanmaya karşın güven temkinli, beklentilerdeki iyileşme ise yavaş ve kırılgan kalmaya  devam etmektedir. 

 

ENDEKSİ GÖRÜNTÜLE           ENDEKS BASIN NOTU