Geleceğe Yatırım Ödülleri - Sivil Toplum 2021

 

Birleşmiş Milletler’e üye ülkeler, 2015 yılında iş dünyasının karlılığını artırırken, yalnızca dünyaya zarar vermeme yükümlülüğü değil aynı zamanda kalıcı değer yaratma sorumluluğu konusunda da fikir birliğine vardılar. Ülkelerin, şirketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının yakaladığı bu ahenk sayesinde 2030 yol haritalarına rehberlik eden Sürdürülebilir Kalkınma için ‘Küresel Amaçlar’ belirlendi.

Dernek olarak amacımız; inşaat malzemeleri sektörünün ve bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin, sürdürülebilir kalkınmaya destek olan paydaşlarıyla ortak değer yarattığı bir başarı sağlamasında etkili olabilmektir. Bu başarının sadece sanayicilerin değil inşaat, mimarlık, çevre, enerji, enerji verimliliği ve sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin ve geleceğimizin güvencesi gençlerimizin yürüttükleri faaliyetlerle gerçekleşebileceğine inanmaktayız.

Bu doğrultuda, 1 Nisan 2021 itibarıyla ÇEDBİK – Çevre Dostu Binalar Derneği ortaklığında “Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar” isimli projemizi başlattık. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonu ile hayata geçen projemizin detaylarına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Sektördeki iyi uygulamaların şeffafça paylaşılarak yaygınlaştırılması öncelikli hedeflerimizden birisi. Bu çerçevede, 2017 yılından bu yana çift yıllarda düzenlediğimiz Geleceğe Yatırım Ödülleri’ne, 2021 yılından itibaren tek yıllarda düzenlenecek Geleceğe Yatırım Ödülleri – Sivil Toplum’u eklemiş bulunmaktayız. Bağımsız jüri heyeti tarafından sivil toplum kuruluşları, üniversite ve öğrencilerin yürüttüğü  ve kriterleri en iyi şekilde karşılayan sürdürülebilirlik iyi uygulama faaliyetlerinin belirleneceği Geleceğe Yatırım Ödülleri - Sivil Toplum, Haziran 2022’de sahiplerini bulacak.

Bağımsız bir jüri tarafından başvuruların değerlendirileceği yarışmanın başvuru şartları aşağıda yer alıyor:

  • İnşaat, mimarlık, çevre, enerji, enerji verimliliği, sürdürülebilir kalkınma alanlarında çalışma yapan Sivil Toplum Kuruluşu (DERBİS’e kayıtlı), üniversite veya öğrenci (bireysel ya da ekip) olmak,

  • Yürütülen etkinlik, proje veya çalışmanın son 3 yıl (2019-2021) içinde başlamış olması,

  • Yürütülen etkinlik, proje veya çalışmanın BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilişkilendirilmiş olması. (SKA’lar ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız. https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html),

  • Daha önceki senelerde gerçekleşen Geleceğe Yatırım Ödülleri’ne başvurmamış olmak,

  • Çok paydaşlı faaliyetlerde tüm tarafların dahil edilmiş ve izinlerinin alınmış olması,

  • Öğrenci başvurularında başvuranın öğrenci olduğuna dair üniversiteden alınmış yazının bulunması,

  • Bir başvuru sahibinin en fazla 3 proje ile başvuru yapmış olması,

  • Aynı faaliyetin birden fazla kişi veya kurum tarafından sunulmamış olması, (Böyle bir durumda tüm başvurular geçersiz kabul edilecektir)

  • Başvuru Formu’nun ve Katılım Şartnamesi’nin eksiksiz doldurularak her iki dokümanın en geç 14 Nisan 2022 tarihine kadar fermurat@imsad.org adresine gönderilmesi

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

KATILIM ŞARTNAMESİ İÇİN TIKLAYIN

ÖNCEKİ YILLARA AİT DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN