CORNET–INDUForm-TRC 2023-2025

CORNET – INDUForm-TRC: Tekstil Donatılı Esnek Şekil Verilebilir Beton Elemanların Endüstriyel Üretimi

Açılımı Collective Research Networking olan CORNET, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’lerin) rekabet gücünü artırmak için bakanlıkların ve farklı ulusal bilimsel araştırma kurumlarının finansman güçlerini birleştiren bir ağdır. Bu şekilde CORNET, rekabet öncesi kolektif araştırma için pilot eylemler ve programlar başlatmak üzere dünya çapında yeni finansman kuruluşlarını da desteklemektedir. Bir CORNET projesine katılım, KOBİ'lerin, KOBİ derneklerinin veya gruplarının, araştırma kuruluşlarının uluslararası bir ağ oluşturmalarına ve kendi ülkelerinde ya da bölgelerinde mevcut olmayan bilgi birikimi ve kaynaklardan yararlanmalarına olanak tanır.

INDUForm – TRC projesi 1 Mayıs 2023 tarihinde başlamıştır. Proje süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Proje koordinasyonunu sağlayan kurum Almanya tekstil birliği, Forschungskuratorium Textil e.V.’dir, Türkiye İMSAD ise Türkiye tarafında katılımcı şemsiye kuruluş olarak katkı sağlamaktadır. Proje yürütücüleri Boğaziçi Üniversitesi ve RWTH Aachen Üniversitesi Teknik Tekstil Enstitüsü’dür (RWTH ITA).

INDUForm-TRC Hakkında

Geleneksel donatılı betonların geçtiğimiz yüzyılda başarılı bir şekilde kullanılmasının ardından 21. yüzyıl başlarında tekstil donatılı betonlar (TRC) geliştirilmiştir. Bu malzemeler üstün mekanik özellikleri, korozyon direnci, hafif ve de narin elemanların yapılabilmesi sebebi ile yeni ve farklı formlu elemanların tasarlanabilmesini mümkün kılmaktadır. Konuya olan ilgi ve uygulamaların artmasına rağmen, ön dökümlü beton sektöründe TRC uygulamaları olması gerekenin çok altındadır. Geçmişte yapılan çalışmalar ağırlıklı olarak mekanik özellikler üzerinde yoğunlaşırken, ilgili üretim aşamalarının incelenmesi ve geliştirilmesi çoğunlukla ihmal edilmiştir. Bunun sonucu olarak iki önemli sorun ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilki, çoğunluk tarafından kabul görmüş tasarım yaklaşımları ve yönetmelikler oluşturulamamış olması, ikincisi ise TRC endüstriyel üretim süreci halen ciddi bir işçilik gerektirdiği için, geleneksel donatılı betonlar ile rekabet edecek düzeye gelememiş olmasıdır. Özellikle donatı tekstillerinin beton içerisinde yerleştirilmesi, pozisyonlanması ve şekillendirilmesi konusunda sıkıntılar vardır. Proje kapsamında bu sorunların giderilmesi doğrultusunda aşağıdaki hedeflere yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Proje Hedefleri

Genel Hedef

Bu projenin genel amacı tekstil donatılı betonların endüstriyel üretimi için geleneksel üretim süreçlerinin incelenmesi, maliyet ve işçilik açısından avantajlı süreç kontrol mekanizmalarının geliştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, çalışma kapsamında aşağıda belirtilen iki alt hedef gerçekleştirilecektir.

Alt Hedefler ve İş Paketleri

1. Değişken formlu tekstil donatı elemanlarının geliştirilmesi, özelliklerin incelenmesi ve seçilen elemanlar için tekstil şekil verme, pozisyonlama gibi üretim süreçlerinin geliştirilmesi.

2. Küresel ve fabrika iç-süreç zincirinin analizinin yanı sıra gerekli yatırımların da yapılması ile TRC üretim sürecinin mevcut tesislerde uygulanması için yaklaşımların geliştirilmesi.

İş Paketleri

 • İP I - İnşaat sektöründe serbest şekil verilebilir elemanlar özelinde güncel tasarım potansiyellerinin ve estetik eğilimlerin tanımlanması,
 • İP II - Beton eleman tasarımından ideal tekstil donatıların türetilmesi,
 • İP III - Tekstil şekillendirme yaklaşımlarının analizi ve laboratuvar ölçekli uygulaması,
 • İP IV – Prekast endüstrisindeki tedarik zincirinin ve fabrikalardaki üretim süreç zincirinin analizi,
 • İP V –  Serbest formlu TRC elemanların üretiminin ön dökümlü üretim yapan fabrikaların üretim zincirlerine entegrasyonu için yaklaşımların geliştirilmesi,
 • İP VI -  İP V kapsamında geliştirilen yaklaşımların ekonomik uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi.

Nihai Yararlanıcılar

Proje sonuçlarının, planlama ofisleri ve mimarlardan, tekstil donatı ve beton eleman üreticilerine kadar tüm tedarik zinciri boyunca şirketlere, ürün portföylerini tekstil takviyeli beton elemanları içerecek şekilde genişletmelerine yardımcı olması beklenmektedir. Buna ek olarak TRC ile ilgili limit ve potansiyellerin kaydedilmesi yoluyla TRC’nin işlenmesi ve kullanımı basitleştirilebilecektir. Son olarak, mevcut süreçlerin kapsamlı analizi ve gerekli yatırımların yapılması ile özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için üretim ve büyüme risklerinin azaltılması sağlanabilecektir.

Proje İştirakçileri

Türkiye

Fonlayan kuruluş: TÜBİTAK (Proje No: 222N097)

Katılımcı şemsiye kuruluş: Türkiye İMSAD

Proje yürütücüsü: Boğaziçi Üniversitesi

Endüstriyel Kullanıcı Komitesi:

 • FİBROBETON Yapı Elemanları Sanayi, İnşaat, Ticaret A.Ş.
 • ATTEC Tasarım
 • Plustechno Danışmanlık ve Yapı Kimyasalları
 • Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HKTM)

Almanya

Fonlayan kuruluş: German Federation of Industrial Research Associations AiF Germany

Koordinatör şemsiye kuruluş: Forschungskuratorium Textil e.V. – FKT

Proje yürütücüsü: ITA – RWTH Aachen Üniversitesi

Endüstriyel Kullanıcı Komitesi:

 • Johne&Groß GmbH, 
 • CBG Composites GmbH, 
 • Hitexbau GmbH, 
 • ARCHITEKT PIDUN GmbH, 
 • Durapact 2.0 Kompetenzzentrum Faserbeton GmbH