genel kurullar

 

 

Genel Kurul, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)'nin en yüksek ve en yetkili karar organıdır. Genel Kurul genel merkez asıl üyelerinden oluşur. 

Türkiye İMSAD Genel Kurulu, her yıl olağan olarak Şubat ayında üyelerinin katılımıyla toplanır.