Uluslararası SBE16 İSTANBUL Konferansı

Türkiye İMSAD organizasyonuyla bu yıl Türkiye’de ilk kez düzenlenen SBE16 İSTANBUL – Sürdürülebilir Yapılı Çevre Konferansı, 13-15 Ekim 2016 tarihleri arasında Swissotel The Bosphorus’da gerçekleştirildi.

 

Etkinlik Değerlendirme Raporu için Tıklayın!

Türkçe Bildiri Kitabı için Tıklayın*

İngilizce Bildiri Kitabı için Tıklayın*

Konferanstan Kareler İçin Tıklayın  

SBE16 İSTANBUL Konferansı - Kolaj 

SBE16 İSTANBUL Konferansı - 1. Gün Özeti 

SBE16 İSTANBUL Konferansı - 2. Gün Özeti 

SBE16 İSTANBUL Konferansı - 3. Gün Özeti 

* Türkçe bildiriler, Türkçe Bildiri Kitabında; İngilizce bildiriler ise İngilizce Bildiri Kitabında yer almaktadır.

 

Detaylı bilgi için: www.sbeistanbul.com

 

Ana teması “Akıllı Metropoller – Sürdürülebilir ve Akıllı Binalar ile Akıllı Şehirler için Entegre Çözümler” (Smart Metropols - Integrated Solutions for Sustainable and Smart Buildings & Cities) olarak belirlenen konferansta, sürdürülebilir bir gelecek için Ar-Ge ve inovasyonun önemine dikkat çekildi; sanayi - üniversite işbirliğinin en güzel örnekleri kamuoyu ile paylaşıldı. SBE16 İSTANBUL Konferansı, aynı zamanda sanayi, kamu, üniversite ve STK’ların bu konuda işbirliği yaptığı sektördeki ilk konferans olma özelliğiyle de dikkat çekti.

SBE16 İSTANBUL Konferansı; yapı malzemesi üreticilerini, bilim insanlarını, uygulayıcıları, mimarları, mühendisleri, müteahhitleri, akademisyenleri, sanayicileri, devlet kurumlarını ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi. 180’in üzerinde bildiri özeti gönderilen konferansta bilim komitesi incelemeleri sonrası 113 bildiri kabul edildi. Konferans esnasında toplam 28 oturumda 40 farklı konu başlığı ele alındı; 109 bildiri sunumu, 35 özel sunum gerçekleştirildi.

Konferans esnasında düzenlenen “Sürdürülebilir Yapılı Çevreye Geçiş Sürecinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri”  konulu çalıştayda inşaat sektöründen, kamudan, STK’lardan ve akademiden ilgililer bir araya gelerek sorunların tespitinde bulundular, çözüm önerileri geliştirdiler.

Türkiye inşaat sektörünü buluşturan konferansta, Türkiye’nin iklim değişikliği kapsamındaki ulusal vizyonu masaya yatırıldı, yarının yapıları ve şehirleri konuşuldu. Sürdürülebilir bir gelecek için fikirler, çözümler, yöntemler ve teknikler tartışılacak ve sonuçlar paylaşıldı.

 

Sürdürülebilir Yapılı Çevre Konferanslar Serisi

Dünyanın 50’den fazla ülkesinde 2000 yılından bu yana yapılmakta olan Sürdürülebilir Yapılı Çevre Konferanslar Serisi (The Sustainable Built Environment Conference Series), CIB Uluslararası Bina Araştırma ve İnovasyon Konseyi, FIDIC – Uluslararası Müşavir Mühendisler Federasyonu, iiSBE – Uluslararası Sürdürülebilir Yapılı Çevre İnisiyatifi ve UNEP – Birleşmiş Milletler Çevre Programı Teknoloji, Endüstri ve Ekonomi Bölümü Sürdürülebilir Bina ve İklim İnisiyatifi gibi uluslararası büyük oluşumların inisiyatifinde organize ediliyor. 3 yıllık döngü ile gerçekleştirilen SBE Konferansları çerçevesinde ilk yıl hazırlık yapılırken, ikinci yıl bölgesel ve ulusal konferanslar ve son yıl global konferans düzenleniyor. Bu yıl ise Türkiye ile birlikte 21 farklı ülkede 21 konferans düzenleniyor. Bu tarihe kadar bir kısım konferans sona ererken, geri kalanlar yılsonuna kadar tamamlanacak. Global Konferans ise 2017’de Hong Kong’da düzenlenecek. Uzmanlardan oluşan bir kurul tarafından bölgesel ve ulusal konferansların içinden en iyi bildiriler seçilecek ve Global Konferansta sunulacak.

 

 

NELER KONUŞULDU?

“Akıllı Metropoller – Sürdürülebilir ve Akıllı Binalar ile Akıllı Şehirler için Entegre Çözümler” ana temasıyla gerçekleştirilen Konferansta özel sektör temsilcilerinden, akademisyenlere, sivil toplum örgütlerinden kamu temsilcilerine kadar geniş bir katılımcı kitlesi bildiri sunma imkânı buldu. Konferansta sürdürülebilir gelecek, iklim değişikliği, akıllı binalar, yeşil binalar / şehirler gibi pek çok konuda yurtdışında ve Türkiye’de yapılan çalışmalar, ülke olarak mevcut durumumuz, sorunlar,  çözüm önerileri tartışıldı.

 

Konferansta Şehir-Bina-Malzeme ölçeğinde ‘Bağlam, Politikalar, Performans Kriterleri, Metotlar’ temalarına göre hazırlanarak Bilim Komitesi tarafından değerlendirilen bildiriler aşağıdaki başlıklardaki oturumlarda katılımcılar ile paylaşıldı ve tartışmaya açıldı.

 

 

Şehirler

Ø  Kentsel Politikalar

Ø  Akıllı Şehircilik

Ø  Akıllı Ulaşım

Ø  ICT

Ø  Kentsel Alan Değerlendirmesi

Binalar

 

Ø  Bina Politikaları

Ø  Bina Bilgi Teknolojileri ve ICT

Ø  Tasarım ve Tasarım Gereklilikleri

Ø  Aydınlatma

Ø  İç Mekan Hava Kalitesi

Ø  Enerji ve Emisyonlar

Ø  Yenilenebilir Enerji

Ø  Bina Değerlendirme Araçları

Ø  İyi Uygulama Örnekleri

Ø  Geleceğin Teknolojileri

Malzeme

 

Ø  Malzeme Üretim Teknikleri ve Teknolojileri

Ø  Ekolojik Uygulamalar

Ø  Çevresel Sertifikalar ve Yaşam Döngüsü Analizi