EYODER - ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YÖNETİMİ DERNEĞİ

Faaliyet Alanı

Enerji Verimliliği ve Yönetimi

Firma Temsilcileri

Üye Görevi
A. Naci Işıklı Yönetim Kurulu Murahhas Üye

Merkez Bilgileri

Vefa Deresi Sokak Gayrettepe İş Merkezi C Blok No: 7/5 Gayretepe/İSTANBUL
Telefon: 0212-217 01 55
Faks:
Web: http://www.eyoder.org.tr
E-Posta: