İnşaat Malzemeleri Kalite Takip Sistemi

İMKTS-Yapı Kimyasalları Nedir? 

İMKTS-Yapı Kimyasalları, Türkiye İMSAD tarafından Yapı Kimyasalları Sektöründe yer alan ürünlerin mevzuata uygunluğunun kontrolü ve belgelendirme kaynaklı haksız rekabet unsurlarının önlenmesi konularında üyelerden gelen yoğun müracaat ve talep üzerine yapı kimyasalları sektörüne özel bir “piyasa gözetim-denetim faaliyeti”ni gerçekleştirmek üzere kurulmuştur.

Sistemin içeriği protokol imzalayan sektör firmalarının üretim tesislerinden ve protokol imzalamayan firmaların piyasadan temin edilen ürünlerine ilişkin, Performans Değişmezlik ile Performans Beyanı belgelerinin uygunluk kontrolü yapılması; ürünlere test yapılması; olumlu sonuçların (sadece protokol imzalayan firmanın) kamuoyuna Türkiye İMSAD web sayfasından duyurulması; olumsuz sonuçların firmaya bildirilerek uygunsuzluğun düzeltilmesinin istenmesi; 2 ay içerisinde giderilmemesi halinde ÇŞB PGD (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Piyasa Gözetim Denetim) birimine bildirilmesidir.

Sistemin yürütme maliyeti (bütçe), İMKTS-Yapı Kimyasalları Protokolü’nü imzalayacak firmaların katılımıyla Türkiye İMSAD nezdinde oluşturulacak ‘Proje Fonu’ndan karşılanır.

Bütçe, piyasadan ve üretim tesislerinden numune ürün alınması, temin edilen ürünlere ilişkin belgelerin uygunluk ve güncellik kontrolünün yapılması, ürünlere test yapılması, temin edilen ürünlerin saklama ve bertaraf işlemi maliyetlerinden ve gerekli olabilecek tüm idari giderlerden oluşur.

İMKTS İşleyiş Yöntemi için tıklayın...